Hjem | Om oss | Kontakt

Liska Michelet

Kapellets historie

Fjellseter sanatorium ble åpnet 2 januar 1899. Stedet ble kjent også utenfor landets grenser. Hovedhuset brant ned i 1917, men annekset stod igjen og ble drevet videre som hotell og restaurant. Huset ble ombygd i 1929 med et nytt tilbygg i funkisstil. Huset brant ned i 1946. I dag er stedet en parkeringsplass. Det er nå bare Fjellseterkapellet som står igjen.

Allerede i 1911 lanserte Liska Michelet (1868-1937) ideen til et kapell på Fjellseter. Liska var speiderleder og mente at et sportskapell ville samle Bymarktravere til andakt og gudstjeneste. Hun ivret blant annet for at stavkirken som nå står på Folkemuseet, skulle flyttes til Fjellseter. Tanken vakte interesse, og saken ble diskutert i 20 år. Direktør Holthe ved turisthotellet lovet gratis tomt.

Etter at det nye bygget var reist på turisthotellet i 1930, begynte ting å skje. Det ble nedsatt en byggekomite. Idrettsmannen og døvepresten Olav Rustad ledet komiteen. Arkitekt for kapellet var Hermann Semmelmann. Direktør Høyer ved turisthotellet ga en tomt og sponset oppvarming av kapellet det første året. Studenter som var interessert i sportsandakter, deltok aktivt, og kapellet fikk mange gaver. Grunnsteinen ble nedlagt 17 august 1932, og det ferdige kapellet ble innviet skjærtorsdag 13 april 1933 av biskop Støren. Biskopen prekte ut fra Matteus 26,17-29, der Jesus tar avskjed med disiplene og innstifter nattverden.

Vielse 1933
Familiehistorier forteller at unge, spreke og vordende brudepar spente på seg skiene, gikk turen opp til Fjellseter kapell og sto foran presten i fullt skiutstyr og ga hverandre sitt ja. Flere av gjestene hadde også tatt skiene fatt og delte gleden med brudeparet. Ja, hadde ikke det vært noe å fortelle barn og barnebarn? En familiehistorie og tradisjon?

Vielse i Fjellseter kapellstue i Bymarka. Fotograf Schrøder (27 juli 1933).
Eier av bildene er Sverresborg,Trøndelag Folkemuseum

Skitur Nyttårsaften 1939
Mange la skituren innom Fjellseter kapell. Her er et bilde av skiløpere som på selveste nyttårsaften hadde tatt turen til Fjellseter kapell, året 1939. Biskop Støren sa i sin innvielsestale at liksom disiplene hadde fått et nytt samlingssted etter at Jesus gikk bort, hadde hans menighet nå fått et nytt sted i Bymarka å komme sammen på. Fra nå av skulle hans disippelflokk møtes på Fjellseter kapellstue, og her skulle Guds ord forkynnes og gjøres levende.

Det har nå gått over 80 år siden kapellet ble innviet, og det har vært andakter og gudstjenester der hvert år. Særlig under krigen var kapellet flittig brukt. I 1992 ble det satt opp et nytt tilbygg med garderobe, toaletter, kjøkken og handicapinngang. Det har gjort kapellet mye mer anvendelig.

Det er nå gudstjenester eller andakter hver søndag fra februar til og med juni, og fra august til november om høsten. Gudstjenestene begynner kl 1115, slik at man kan nå opp dit med bussen som går klokka 1050 fra byen.

Fjellseter kapell er i dag en stiftelse som ledes av et styre på 5 personer. Leder i styret er prosten i Byåsen prosti (fra 2018: Strinda prosti, som også omfatter Heimdal og Byåsen).
I tillegg er det fra 2013 etablert en forening av frivillige, Fjellseterkapellets Venner. Venneforeningen har 38 medlemmer per mars 2018. Biskop emeritus Tor Singsaas er én av dem. Allerede det første driftsåret i regi av venneforeningen, ble det økende aktivitet i kapellet. Bildet under er fra gudstjenesten 11 mai 2014 i regi av Holy Riders.